Skip to Content

Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 23, column 5 in 10157#10197#18931
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<link href="/ORTO-theme/css/demo.css" rel="stylesheet" type="text/css" />  
2<script src="/ORTO-theme/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> 
3<script src="/ORTO-theme/js/responsiveslides.min.js" type="text/javascript"></script> 
4<script src="/ORTO-theme/js/yakob.js" type="text/javascript"></script> 
5 
6<div class="callbacks_container" style= "margin-left:-26px;" > 
7 
8  <ul class="rslides" id="slider4"> 
9    
10  <#list entries as entry> 
11	<#assign entry = entry /> 
12 
13	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
14  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
15   
16	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
17 
18	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
19		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
20	</#if> 
21	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
22	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
23  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
24  <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
25      <li> 
26       
27       <img src="${img}"  width="100%" style="max-height:325px;margin:1px 2px 3px 1px" /> 
28         
29 
30      	<a href="${viewURL}"><p class="caption" style="font-size:15px;color:#000;background:#FFBC00;margin-bottom:8px;text-indent:20px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
31      	</li> 
32   	</#if> 
33</#if> 
34</#list> 
35  </ul> 
36  </div> 

Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18946
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18  <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19    
20   <#if i==1> 
21   <div style="max-width:345px;font-family: serif,ebcfont;"> 
22 <a href="${viewURL}"><img src="${img}"  width="100%" style="max-height:250px;margin:1px 2px 3px 1px" /></a> 
23 </div> 
24	<a href="${viewURL}"><p style="font-family: serif,ebcfont;font-weight:bold;color:black;font-size:13px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
25    <#assign i=i+1/> 
26    
27	 <#elseif i<6> 
28		 
29	   
30			<a href="${viewURL}"><p style="font-family: serif,ebcfont;color:black;font-size:12px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
31		 
32 <#assign i=i+1/> 
33 </#if> 
34 </#if> 
35	</#if> 
36 
37</#list> 
38<hr > 

Oduu Ispoortii Oduu Ispoortii

Ispoortiin dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Magaalaa Jigjigaatti dorgomamaa ture olaantummaa Oromiyaatiin har’a xumurame.

OBN Bit.8,2011- Ispoortii Dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Gurraandhala 28 hanga Bitooteessa 8 bara 2011tti magaalaa Jigjigaattii dorgomamaa tureen Naannoon Oromiyaa shaampiyoonaa tahuun...

Read More

Deeggaraan Birmingham taphataa dirree seenee rukute hidhaan torbee lama itti murtaaye.

  OBN Bit. 03, 07 11- Namni kun maqaan isaa Paul Micheel jedhama. Hojii miidhagina irratti bobba'ee argama. Tapha Shampiyoon Shiippii Ingilaand Dilbata darbe Birminghaam dirree...

Read More

Leenjisaan Maanchester duraanii Lu’is Vaan Haal hojii leenjisummaa akka dhaaban beeksisaniiru.

    OBN Bit. 03, 07 11- Vaan Haal Caamsaa 23, bara 2016 hojii leenjisummaa Maanchester United irraa erga kaafaman booda waggoota sadiif hojii leenjisummaa malee taa'aa akka turan...

Read More

Zinaddiin Ziidaan leenjisaa Riyaal Maadriid ta’uun qaxaramaniiru

  OBN Bit. 03, 07 11- Ziidaan  hanga bara dorgommii 2022 tti Riyaal Maadriid leenjisuuf  irra deebiin warra Los Blakoosiif mallatteesaniiru. Riyaal Maadriiditti deebi'uu...

Read More