Skip to Content

Oduu Haaraa

Oduu Ispoortii Oduu Ispoortii

Waanca Kopa Delrey’n Atleetikoomaadriid dorgommicha ala yoo ta’u, Realmaadriid mo’amus ida’ama qabxiin marsaa itti aanuuf darbee jira.

  OBN 09 05 11- Tapha marsaa duraa Jironaa waliin dirreen ala  goolii 1 qixa kan bahe Atileetikoo madrid eda  waandaa Metropolitanootti rukuttaa peenalitiin injifatamuun...

Read More

Kiristiyaanoo Ronaaldoon waggoota 2 booda Juveentuus shaampiyoonummaa Waancaa Moo’a mo’attoota Itiliitti deebise.

  OBN 09 05 11- Barana filanonosaa Saud Arabiyaa istaadiyeemii Kingi Abdullaah kan taasifate Waancaan moo'a mo'attoota Itilii, halkan edaa bakka deeggartoonni hedduun argamanitti...

Read More

Taphoonni torbee 11ffaa Piriimiyeer Liigii Itiyoophiyaa har’aa eegaluun hanga torbee har’aatti itti fufuun ni taphatamu.

  OBN 09 05 11- Guyyaa sa'aatii 9lii eegaluun B/M/Dirree Dhawaa Qiddus Giyoogis waliin morkatan  ni eegama. Torbee 10ffaan D/Dhawaan Adaamaan mo'ame gara injifannootti deebi'uuf,...

Read More

Maaraatoonii Mumbaayi Dilbata dhufu Indiyaatti dorgomamuun atleetonni Itiyoophiyaa koornayaa lameeniinuu ni hirmaatu.

  OBN 09 05 11- Bara 2004 kan eegalame Maaratooniin Mumbaayi, bara 2010nii eegaluun IAAF'n sadarkaan warqii kan kennameef. Barana marsaa 16ffaaf morkii Dilbata dhufu gageeffamuun...

Read More