Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Garee biyyaalessaa Itiyoophiyaaf tabattoonni 29 waamaman

      [Dhrtvo 02 09 2009]Leenjisaa haaraa ta'uun ji'aan dura kan filataman Ashannaafii Baqqalaan taba gulaallii waancaa Afrikaaf tabattoota 29f waamicha...

Read More

Piriimiyer Liigii Itiyoophiyaa torbee 18ffaan Walayittaa Diichaa Kan simate Adaamaan, goolii 1 fi 0’n moo’ate.

[Dhrtvo 04 07 2009]Goolii ittiin Adaamaan injifate Mujiib Qaasiim addaan daqiiqaa 34ffaarratti galche. Adaamaan boqonnaan dura taphaa caaleera. Bobonnaan booda garuu Walaayittaa Dichaa...

Read More

Taboonni priimiyar liigii Itiyoophiyaa borii fi iftaan ni taphataama

      [Dhrtvo 01 07 2009]Taboonni priimiyar liigii Ityoophiyaa torbee 18ffaan borii fi iftaan ni gaggeeffamu. туристический онлайн-справочник ...

Read More

Jimmaa Abbaa Bunaa Seensa Istaadiyeemirraa galii birrii kuma 7 ol argadhe jedhe.

      [Dhrtvo 22 06 2009]Jimmaa Abbaa Bunaa taboota 8n dirree ofiirratti gaggeessen galii Birrii kuma dhibba 7 fi kuma 81tti siqu argachuusaa beeksise. ...

Read More

Qiddus Giyoorgis Chaampiyans Liigicha marsaa itti-aanutti darbeera

      [Dhrtvo 13 06 2009]Tapha deebii Chaampiyans Liigii Tootaal Afriikaa 2017 isaa Isteediyamii Idil-addunyaa Hawaasaatti kan taphate Qiddus Giyoorgis qabxii...

Read More

Leenjisaan magaalaa Adaamaa Waaliyaa akka leenjisan filataman

    [Dhrtvo 13 06  2009] Leenjisaan magaalaa Adaamaa Ashannaafii Baqqalaan leenjisaa garee biyyoolessaa ta'uun filataman. туристический онлайн-справочник ...

Read More

Federeeshinichi umrii qulqulleessuu eegale

    [Dhrtvo  06 06 2009] Federeeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa hojimaata tasaa umrii qulqulleessuu eegaluusaa ibse. Federeeshinichi,...

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>