Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa

Ispoortiin dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Magaalaa Jigjigaatti dorgomamaa ture olaantummaa Oromiyaatiin har’a xumurame.

OBN Bit.8,2011- Ispoortii Dubartootaa Itoophiyaa 3ffaan Gurraandhala 28 hanga Bitooteessa 8 bara 2011tti magaalaa Jigjigaattii dorgomamaa tureen Naannoon Oromiyaa shaampiyoonaa tahuun...

Read More

Dorgommiin Liigii Olaanaa Itoophiyaa ramaddiin C kaleessa taphoota qixxeesituu sadi keessumeessera.

  OBN 21 06 11- Haaluma Kanaan Jimmaa Abbaa Bunaa goolii 2-1'n Buttaa Jiraa injifachuun qabxii 12'n sadarkaa 10ffatti fooyyefateera. Bunni Kafaa dirree isaaratti Silxee Waraabeen...

Read More

Dorgommiin Liigii Olaanaa Itoophiyaa ramaddiin C kaleessa taphoota qixxeesituu sadi keessumeessera.

  OBN 21 06 11- Haaluma Kanaan Jimmaa Abbaa Bunaa goolii 2-1'n Buttaa Jiraa injifachuun qabxii 12'n sadarkaa 10ffatti fooyyefateera. Bunni Kafaa dirree isaaratti Silxee Waraabeen...

Read More

Dorgommiin Liigii Olaanaa Itoophiyaa ramaddiin C kaleessa taphoota qixxeesituu sadi keessumeessera.

  OBN 21 06 11- Jimmaa Abbaa Bunaa goolii 2-1'n Buttaa Jiraa injifachuun qabxii 12'n sadarkaa 10ffatti fooyyefateera. Bunni Kafaa dirree isaaratti Silxee Waraabeen goolii 1- 0'n yoo...

Read More

Piriimiyeer Liigii Dubartootaa Diiviziyoona 1ffaan Adaamaan dirreen ala Hawaasaa waliin goolii tokko qixa xumuruun dursummaasaa Baankii Daldalaaf dabarsee kenneera.

  OBN 21 06 11- Tapha torbee 13ffaatiin gara Haawaasaatti kan imale Adaamaan goolii tokko qixaan goolabe. Adaamaan goolii Alfiyaa Jaarsoo rukkuttaa adabbiitiin daqiiqaa 23ffaaratti...

Read More

Tapha qixxessituu Piriimeer Liigii Itoophiyaa torbee 11ffaan har’a Jimmaa Abbaa Jifaar Isteediyeemii Tigraayitti Maqalee 70 Indartaa waliin taphata.

  OBN 21 06 11- Abbaan Jifaar tapha kana kan injifatu taanan qabxii 23'n sadarkaa 9ffaaarraa gara 6ffaatti siiqa. Kilabichi bara darbee marsaa jalqabaa qabxii 25niin kan xumureerraa...

Read More

Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar waldorgommii federeeshinichi qopheessu kamirattuu akka hin hirmaanne ittisuu beeksiseera.

OBN Gur 19,2011 - Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itiyoophiyaa kilaabni Kubbaa Miilaa Jimmaa Abbaa Jifaar waldorgommii federeeshinichi qopheessu kamirattuu akka hin hirmaanne ittisuu beeksiseera....

Read More

Oduu Haaraa Oduu Haaraa

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>