Oduu Haaraa

Oduu Spoortii kan biroo Oduu Spoortii kan biroo

Itiyoophiyaan gaaffii miseensa guutuu Federeeshinii Ispoortii Warra Dhaggeettii Hin-qabneef dhiheessite yaa’i ji’a tokko booda deebii argata

      [Dhrtvo 14 10 2009] Gaaffiin miseensa guutuu Federeeshinii Ispoortii dhaggeettii hin-qabnee idil-addunyaa ta'uuf Itiyoophiyaan dhiheessite yaa'i...

Read More