Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zinaddiin Ziidaan leenjisaa Riyaal Maadriid ta’uun qaxaramaniiru

 

OBN Bit. 03, 07 11- Ziidaan  hanga bara dorgommii 2022 tti Riyaal Maadriid leenjisuuf  irra deebiin warra Los Blakoosiif mallatteesaniiru.

Riyaal Maadriiditti deebi'uu isaanitti gammaddu kan ibsan Zinaddii Ziidaan, kilabicha olaantummaa dur qabutti deebisuuf akka hojjatan himaniiru.

Shaampiyooniin Awurooppaa Riyaal Maadriid fi Zinaddiin Ziidaan ji'oota kudhan dura walii galteedhaan gar gara bahuun isaanii ni yaadatama.

Zidan kilabicha erga gadi dhiisanii booda, kilabchi Juuliyaan Loopteejii qaxaruun taphoota 14'n booda Saantiyaagoo Soolaariin bakka buusanii turan.

Solaarinis qabxii kilabichi barbaadu waan hin argamsiisiniif hojirraa kaafamuun Ziidaaniin bakka buufamanii jiru.

Zinaddiin Ziidaan turtii waggoota lamaa Riyaal Maadriid waliin dabarsaniin waancaa Shaampiyoonsi liigii awurooppaa sadi walitti aansuu kan argatan yoo ta'u, akka waliigalaatti waancaan 9 kilabcihaaf argamsiisuun ni yaadatama.

Waggoota 22 booda nuusa xumuraa shaampiyoonsi liigii Awurooppaa irratti osoo hin hirmaatiin kan hafe Riyaal Maadriid, Liigichaanis Barseloonarraa  12'n Barceloonarraa fagaachuun qabxii 51'n 3ffaaratti argama.