Asset Publisher Asset Publisher

Back

Waldaan Kubbaa miilaa Ingilaand FA'n leenjisaa Manchiisteer Yunayiitid Josee Mornihoo adabe.

 

[OBN 07 02 11,Adaamaa]:- Waldich yaada afaan Porchugaliin  Josee Mornihoo dorgoommii pirimiyeer  Liigii Ingilaand Olitraforditti  duubaa ka'uun Niwuukasiil Yunayiitid 3fi 2 mo'ate irratti  dubbate qorachaa turuun leenjisicha adabamuu beeksiiseera.

Morinihoon afaan Porchugaliin TV irraatti  arabsoo qanneessa ta'e dubbachuu isaanii qorannoon adda baasu walidichi beeksiiseera.

Josee Mornihoo qabxii gad anaa kilabichi erga waggaa 29 booda yemmuu jalqabaan galmeesiisa jiruun walqabatee dhibbaa keessa kan jiran yemmuu ta'u kilabicha gad lakkisuu danda'uus jedhameera.

Dorgoommi kan Manchiisteer Yunayitiid  goolii daqiqaa 90ffaa irratti Alexiis Sancheez galchen mo'achuun ni yadatama.

Morinhoon hanga Jimaata dhufuutti adabbii isaanii irratti yaada qaban kan dhiyyeffachuu danda'n yemmuu ta'u adabbiin kan hin kanneef yoo ta'e tapha Cheelisii waliin qaban irratti hirmachuu dhiisu danda'u jedhame.