Asset Publisher Asset Publisher

Back

Waldaan Federeeshinoota Kubbaa Miilaa Adduunyaa FIFA'n abbaa murtee Taanzaaniyaa Oden Charles Mbaga umurii guutuu tapharraa adabeera.

 

OBN 21 06 11- Abbaan murtee lammii Taanzaaniyaa kun bara 2009 hanga 2012 tti taphoota sadarkaa biyyaa hanga Intarnaaashinalatti taphachiisan irratti matta'aa akka fudhatan koreen naamusaa FIFA beeksiseera.

FIFA'n Adooleessa bara 2018 himannaa kana banuu isaatiin duratti, bara 2010 dhimma kanaratti abbaa murtee taphaa  Oden Charles Mbaga dubbisee ture.

Oden Charles Mbaga adabbii kana ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kennaniin, FIFAn bara 2010 dhimma kanaratti gaaffii nagaafatee ture, ani malaammaltummaa jedhamu kanarra bilisa akkan ta'e ibseefin ture jedhan.

Abbaan Murtee Oden Charles tapha biyya keessaa fi Intarnaashilaa akka hin taphachiifne adabamuu isaanitiin ala, Doolara Kuma 200 akka kaffalan itti murtaayee jira.

Torbee darbe abbaan murtee Intarnaashinaalaa Niger Ibrahim Chaibou gocha akkanaatiin himatamuun murteen wal fakkaatan irratti fudhatamuun ni yaadatama.