Asset Publisher Asset Publisher

Back

Waancaa Liigii kilaboota Ingilaand walakkaa xumuraatiin Maanchester Siitiin Baarteen Albiyon goolii 9 fi o mo'ate.

 

OBN Amaj,02 05 11- Shaampiyooniin dorgomichaa Maanchester Siitiin baroota 11f walitti aansuun walakkaa xumuraaf kan gahe yoo ta'u, baroota jahaaf xumuraaf darbuun kilaba muuxannoo qabuudha.

Burton Albion garuu erga bara 2014/15 Shelfid United walakkaa xumuraaf gaheen booda kilaba Liigii 1ffaa jalqabaa seenaa kana qooddate ta'eera.

Kana malees Burton Albion seenaa isaa keessatti  dorgommii kanaan walakkaa xumuraaf yoo gahu kan jalqabaa isaati.

Kilaboonni lamaan yeroo jalqabaa isaanitiif  kan waliin taphatan yoo ta'u, Siitiin hanga  boqoannaatti goolii 4 fi 0 dursaa ture.