Asset Publisher Asset Publisher

Back

Waancaa Addunyaa bara 2018 Raashiyaa qopheessituuf darbuuf biyyoonni Afrikaa taphoota gulaalli taphachaa jiru.

 

               

[Dhrtvo 01 13 2009]Taphoota daqiiqaa muraasan dura xummurameen ramaddii E jalatti kan ramadaman Kongon Gaanaa….

galgala sa'aatii 3:00 irraa eegaluun ramaddii D dha Afrikaan Kibbaa Keep Verde keessummeesiti.

Sa'aatii 3:30tti taphoonni 2 ni taphatamu.

Ramaddii C dha Kotidivo'aar Gaaboon , Dimokraatik Kongon Tuunisiyaa waliin taphatu.

Sa'aatii 4:00tti ramaddii E dha  Ijipt Yuuganda,ramaddii D dha Burkinafason Senegal keessummeessu.

Sa'aatii 5:00tti ramaddii C dha Morokoon Maalii waliin sa'aatii 5:30tti ramaddii B dha  Aljeeriyaan Zaambiyaa waliin taphatti.

Zaambiyaan Moo'amnaan Naayijeeriyaa biyyaa Afrikaa jalqabaa waancaa addunyaa bara 2018 geessee taati. Dassaaleny Sirnaatu qindeesse.