Asset Publisher Asset Publisher

Back

Waanca Kopa Delrey’n Atleetikoomaadriid dorgommicha ala yoo ta’u, Realmaadriid mo’amus ida’ama qabxiin marsaa itti aanuuf darbee jira.

 

OBN 09 05 11-Tapha marsaa duraa Jironaa waliin dirreen ala  goolii 1 qixa kan bahe Atileetikoo madrid eda  waandaa Metropolitanootti rukuttaa peenalitiin injifatamuun dorgommicha keessaa hafe.

Goolii Nikola Kalinich galcheen drusaa kan ture Atkeetikoon booda, goolii Valeri Fernaandeez fi Kiristaan Stuaniin Jiroonaaf galchaniin 2fi 1'n durfamaa ture.

Ta'us, boodarra goolii Anheel Kooriyaafi Antuwaan Giriizmaan galchaniin abdii injifannootti deebi'e.

Taphni xumuramuuf daqiqaan 2 yoo hafutti Sayiduu Dumbiyaan goolii ittiin qixxaatan galchuudhaan, Jiroonaan ida'ama goolii dhaqaa galaan caaluun marsaa itti anuuf darbe.

Tapha kanaaf taphattoota murteessoo hedduu miidhamaan kn dhabee ture Atleetikoon kaleessas Saul Niguez miidhameera.

Taphoota biroon, dirreen ala Leegaanes waliin kan taphate Realmadriid goolii Martin Biretweetiin 1fi 0'n injifatame.

Benzeemaafi Beel miidhamaan, Modrich fi Ramos boqachiisun gara dirree kan seenan leenjisaan Los Bilankos Santiyaagoo Solaariin mo'amanis idama qabxiin 3fi 1'n marsaa itt aanuuf darbaniiru.

Siiviyaan Atleeik Bilbaa'on 1fi 0'n moo'amus, ida'ama qabxii 3-2'n nuusa xumuraaf gaheera.  Har'a tapha duraan goolii 2fi 1'n kan moo'ame Baarselonaan Kampi nuutti Levantee keessummeessa.