Asset Publisher Asset Publisher

Back

Tottenham Hotispar hanga bitootessaatti Wembley turuu akka barbaadu beeksiseera.

 

OBN Amaj,02 05 11- Hojii gaggeessaan Tottenham Hotispar Dani'el Leviy Isteediyeemiin haaraa kilabichi ijaarsisaa jiru hanga bitootessaatti taphaaf qophii akka hin taane ibsaniiru.

Ijaarsi isteedimichaa  fulbaana darbe akka xumuramuuf eegamaa turus, yeroo xumuramuuf qaburraa ji'oota shan harkifateera.

Isteediyeemichi yeroo qabameef keessatti xumuramuu dhabuu isaatti Mr. Dani'el Leviy deeggartoota kilabichaa dhiifama gaafataniiru.

Ji'oota sadan dhufaniiifis achuma Isteediyemii Wembletti akka dabarsan eeraniiru.

Leenjisaan kilabichaa Morushiyo Pochetinon tibba darbe jalqaba bara haaraa 2019 tti  Isteediyeemii haaratti gala jechuun isaanii ni yaadatama.

Isteediyeemii Totinhaam duraanii White Hart Lane cinaatti ijaaramaa kan jiru isteediyeemiin haaraan kun namoota 62,062  ni qabata.