Asset Publisher Asset Publisher

Back

Tapha Deebii Walakkaa xumuraa Kooppaa Del Rey Ispeeniin Baarseloonaan Riyaal Maadriid injifachuun walakkaa xumuraatiif darbe.

 

OBN 21 06 11- Shaampiyooniin baroota afran darbanii Baarseloonaan Saantiyaagoo Bernaabotti goolii 3-0'n  qabxii dhaqaa galaatiin 4-1'n Riyaal Maadriid injifachuun baroota xumuraaf gahe.

Baarseloonaan gooliwwan lama Luis Suarez taphaa fi Peenaalitiin, akkasumas Rafa'el Vaaraan garee isaaratti galcheen injifate.

Suarez baayyina goolii  El- Classikon galche 11'n gahuun taphataa Barseeloonaa 3ffaa El Clasikon gooliwwan heddu galche ta'eera.

Lionel Mesin gooliwwan 26, taphataan Barsoloonaa Cesar Rodruguez  gooliiwwan 14 galchuun 1ffaa fi 2ffaaratti argamu.

Akka Walii galaatti El Classikon Mesin gooliwwan 26 galchuun yoo dursu, taphatoonni Riyaal Maadriid duraanii Alferedo Distifano fi Cristiano Ronaldon goolwwan 18,18 galchuun itti aanu.

Ha'ra Vaalesniyaa fi Riyaal Beetis waliin taphachuun qabxii walii galaatiin kan injifate xumuraaf Baarseloonaa waliin ni morkata.

Tapha duraatiin Riyaal Beetis fi Vaaleensiyaan goolii lama qixaan xumuruun isaanii ni yaadatama.