Asset Publisher Asset Publisher

Back

Shaampiyoonaa atileetiksii dargaggoota addunyaan Dirribee Waltajjii injifatte

[OBN 06 11 2010]:- Shaampiyoonaa atileetiksii dargaggoota addunyaa umurii 20 gadii Fiinlaanditti raawwatamaa jiruun Dirribee Waltajjii fageenya dheerina meetira 800 riikardii biyya ishee fooyyeessuun injifatte.

Dirribeen fageenya kana daqiiqaa 1 fi sakondii 59 fi maayikiroo sakandii 74 galuun injifatte.

Dirribeen shaampiyoonaa kanaan warqii jalqabaa biyya isheef argamsiistee jirti.

Dorgommii kanaan Fireeyoot Hayiluu 5ffaan xumuruun dippiloomaa argattee jirti.

Dirribee Waltajjii kan dhalattee guddatte Shawaa Lixaa Ginciitti yoo ta'u, waggaa 4 dura atileetiksii eegaluu ishee odeeffannoon arganne ni mul'isa.

Gara Teempeer osoo hin imaliin duras shaampiyoonaa dargaggoota Ityoophiyaa umurii 20 gadii injifattee jirti.