Asset Publisher Asset Publisher

Back

Seeriyaa Itilii torbee 21ffaan Juveentuus yoo injifatu Intermiilaan mo`ame.

 

OBN Amj.20 05 11-  Dirree ofiin alatti Laaziyoo waliin kan taphate Juveentuus goolii 2-1 injifate.

Laaziyoon goolii daqiiqaa 59ffaatti Emeri Chan Garee ofii iirratti galcheen dursa qabatee ture.

Juuveentuss Goolii daqiiqaa 74ffaatti Cavaco Canselootaphaan ,88ffaatti ammo K.Roonaaldoon Peenaaliitiin galchaniin duubaa ka`ee 2-1 moo`ate.

Juuveentuus garaa garummaa qabxii 11n Liigicha dursuu eegaleera.

Roonaaldoon gooliisaa 17ffaa bara kanaa galcheera.

Toorinoon goolii Armandoo Izzo galcheen 1-0 Intermiilaan injifateera. Dirree ofiin alatti Atalaantaa waliin kan taphate Roomaan goolii 3-0 dursaa boqonnaa bahus boqonnaa booda goolii sadii keessummeesse qixa baheera.

Tapha Kanaan Eden Zhekoon goolii lama Roomaaf galcheera.

Cheevoon dirree ofirratti 4-3 Fiyooreentiinaan moo`ame. Firoosinooneen 4-0 Bolognaa SPAL 3-2 Paarmaa injifatan.

Sanbata sadarkaa 2ffaarra kan jiru Naapooliin Ac Miilaan waliin goolii malee qixa bahuunsaa ni yaadatama.