Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ramaddiin Waancaa dubartootaa Afriikaa ba'e.

 

[12 02 11,Adaamaa]:- Waancaan dubartootaa Afriikaa 11ffaa qopheessumaa Gaanaan taphatamu Sadaasa 8 -22 Magaalota  Akiraa fi  Keeppi Kostitti taphatama.

Tapha waancaa Dubartootaa Afriikaa kanarratti biyyoonni  8 kan hirmaatan yoo ta'u,ramaddiin taphaasaniis  Dilbata Magaalaa Akiraatti ifa ta'eera.

Haaluma kanaan Ramaddii A - Gaanaa,Kaameruun,Maalii fi Aljeeriyaatu            waliin ramadame.

                                             B- Naayijeeriyaa Afriikaa Kibbaa,Zaambiyaa fi Keeniyaatu waliin ramadame.

Taphoota kana Abbaa Murtiiwwan olaanaa  Internaashinaalaa 16 fi Abbaa Murtiiwwan Olaanaa  Gargaaraa Internaashinaalaa 16 taphicha taphachiisu jedhameera.

Naayijeeriyaan yeroo 8  Ikaatooriyaal Giinii yeroo lama gorgommii Waancaa dubartootaa Afriikaa kana injifataniiru.