Asset Publisher Asset Publisher

Back

Raashiyaan Waancaa Adduunyaarraa galii Doolara Biiliyoona 14 argatte.

 

[OBN 07 02 11,Adaamaa]:- Qopheesitoonni waancaa addunyaa bara 2018 marii  Dohatti taa'aniin Raashiyaan waancaa Adduunyaa qopheessuu isheetiin galii Doolaraa Biilyoona 14 akka argattee jirti.

Kanaanis dorgomicha booda guddinni diinagdee Raashiyaa harka 1.1'n akka dabale kan beekisan qopheesitoonni dorgomichaa, mallaqa biyyattiin bara 2013 hanga 2018 tti keessatti argachuuf karoorfatte dorgommii tokkorraa akka milkeeffatte himameera.

Akka gabaasa qopheesitoonni dorgomichaa dhiheesanitti, waggaatti namoota kuma 300 fi kuma 15 carraan hojii uumamuu isaati.

Waggoota shanan dhufan  keessatti carraan hojii uumame kun haala itti fufiinsa qabuun kan turu ta'uu qopheesitoonni abdii qaban himaniiru.