Asset Publisher Asset Publisher

Back

Pirimiyeer Liigii Dubartootaa Itiyoophiyaa taphoota kaleessaan Adaamaa fi Dirree Dhawaan morkattotasani injifatan.

 

OBN Amj.20 05 11- Istaadiyeemii Abbaabaa Biqilaa Adaamaatti Xirat Korporeet waliin kan taphate Adaamaan goolii 2-0 injifate.

Adaamaaf seenaaf Waaqumaa goolii 1 galchuun taphattuu Dirree Dhawaa Aydaa Usmaan waliin goolii 9n liigicha dursuu yoo eegaltu Saaraa Nabsoo goolii lamaffaa galchiteetti.

Taphoota 10 barana taphate keessaa 7 injifachuun sadii qixa kan bahe Adaamaan Baankii Daldala Itiyyophiyaan qabxii 2n, Raayyaa Ittisa Biyyaan garaa garummaa gooliin caalamee sadarkaa 3ffaa irratti argama.

Dirree Dhawaan dirree ofiin alatti Itiyoo Elektrik goolii 1-0 injifatee sadarkaa 7ffaasaa cimsateera. Tizitaa Faxxanaa Goolii Dirree dhawaan ittiin injifate taphattuu galchite.

Raayyaan Ittisa Biyyaa goolii 4-1 Akkaadaamii Xirunesh Dibaabaa injifatee 2ffaatti dhufe. Araggaash Kalisaa goolii 3 galchuun haatrikii yoo hojjettu,Madiinaa Awwaal Goolii 1 dabalteetti.Beeteleem Shimalliis Akkaadaamii Xiruneshiif taphattuu galchite.

Sanbata Baankiin Daldala Itiyoophiyaa 1-0 Hawasaa,Geediyoo Dillaan 2-1 Q/Goorgis yoo injifatan Finfinneen Arbaaminci waliin goolii malee qixa xumure.