Asset Publisher Asset Publisher

Back

Piriimiyeer Liigii Dubartootaa Diiviziyoona 1ffaan Adaamaan dirreen ala Hawaasaa waliin goolii tokko qixa xumuruun dursummaasaa Baankii Daldalaaf dabarsee kenneera.

 

OBN 21 06 11- Tapha torbee 13ffaatiin gara Haawaasaatti kan imale Adaamaan goolii tokko qixaan goolabe. Adaamaan goolii Alfiyaa Jaarsoo rukkuttaa adabbiitiin daqiiqaa 23ffaaratti galchiteen dursaa ture.

Nastannat Mannaa daqiiqaa dabalataarratti Haawasaaf goolii galchiteen Adaamaan carraa qabutti osoo hin fayyadamiin deebi'eera.

Taphoota birootiin Baankiin Daldalaa goolii 7-0'n Qiddus Giyoorgis injifachuun dursummaa qabateera.

Itiyoo Elektiriik goolii 1-0'n Xirat Korpereet yoo injifatu, Dirree Dhawaan Raayyaa Ittisaa waliin goolii tokko qixa, Geede'oo Diillaan Arbaaminchi waliin goolii malee qixaan xumuraniiru.

Liigicha Baankiin Daldalaa qabxii 33'n dursaa jira.  Adaamaan qabxii 31'n,  Raayyaan qabxii 28 tiin 2ffaa fi 3ffaadha.