Back

Pireezdaanti Saahlaworqi fi Dr. Abiyyi Atleetota badhaasan

OBN Ebla 02, 2011- Pireezdaanti Saahlaworqi Zawdee fi Mnistirri Muummee Dr. Abiyyi Ahmad dorgommii qaxxaamura biyyaa 43ffaa sadarkaa idil addunyaatti Deenmaarki Magaalaa Arhuusitti qophaa'eerratti atleetota Itoophiyaa sadarkaa 1ffaa qabachuun xumuraniif badhaasa kennan.

Jiila atleetota Itoophiyaa kanneenif affeerraan irbaataa  kaleeessa Masaraa Biyyaalessaatti qophaa'efi jira.

Affeerraa irbaatichaarrattis pireezdaant Saahilaworqi fi Dr. Abiyyi  jila atleetota Itoophiyaa kana galateeffataniiru.

Atleetonni Itoophiyaa kanaan dura 1ffaa bahaa akka turan Dr. Abiyyi yaadachiisanii, barana gareedhaan hojjetanii miira ida'amuutin bu'a qabeeyyii ta'uu isaanii ibsaniiru.

Ispoortidhaan milkaa'aa akkuma jirru misoomarrattis ida'amnee maqaa biyya keenyaa yaa waamsisnuun dhaamsa dabarsaniiru.

Hoggansa korichaa fi atleetota qabxii gaarii galmeessaniif waraqaa ragaa fi badhaasa maallaqaa Dr. Abiyyi kennaniru.

Itoophiyaan dorgommichaan warqee 5, meetii 3 fi maaldaa 3, waliigalaan meedaaliyaa 11n addunyarraa 1ffaa bahuudhan xumurteetti. Photo Credit: Office of the Prime Minister-Ethiopia


Isportii Isportii

An error occurred while processing the template.
Error on line 17, column 5 in 10157#10197#18949
article.getArticleImageURL(themeDisplay) is undefined.
It cannot be assigned to img
1<#assign liferay_ui = taglibLiferayHash["/WEB-INF/tld/liferay-ui.tld"] /> 
2 <#assign i=1/> 
3  
4<#list entries as entry> 
5	<#assign entry = entry /> 
6 
7	<#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8  <#assign className = assetRenderer.getClassName() > 
9   
10	<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, entry) /> 
11 
12	<#if assetLinkBehavior != "showFullContent"> 
13		<#assign viewURL = assetRenderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) /> 
14	</#if> 
15	<#if className == "com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle"> 
16	<#assign article = assetRenderer.getArticle() > 
17  <#assign img = article.getArticleImageURL(themeDisplay) > 
18   <#if assetRenderer.getSummary(locale)!=""> 
19     <#if i<6> 
20   <div style="clear:both;font-family: serif,ebcfont;"> 
21    
22 <img src="${img}" width="90" style="float:left;height:60px;margin-bottom:10px;margin-right:10px" /> 
23	<a href="${viewURL}"><p style="font-size:14px;margin-left:10px;color:#0e0e0e;margin-bottom:8px;">${entry.getTitle(locale)}</p></a> 
24</div> 
25  
26   
27  
28  
29 <#assign i=i+1> 
30 </#if> 
31</#if> 
32	</#if> 
33 
34</#list>