Asset Publisher Asset Publisher

Back

Olompiikiin Dargaggoota Addunyaa Arjeentiinaa Bones Ayiresitti dorgomamaa jiru har'a xumurama.

 

[08 02 11,Adaamaa]:-Itiyoophiyaan gosoota Ispoortii 2'n atileetota 11n dorgommicha irratti hirmaachaa jirti.

Kaleessa Galgala Biskiletii Dubartootaan Atileetota lamaan  hirmaatteeti.

Dubartootaan Zaayid Hayiluu sadarkaa 10ffaa,Tsaadqaan Kaasahuun sadarkaa 26ffaa qabachuun xumuran

Ida'ama qabxiitiin Itiyoophiyaan 17ffaa baateetti.

Dorgommii Atileetiksii Dursee Xumurameen Itiyoophiyaan  Xaasoo Yaadaa fi Abrihaam Simee Tufaatiin Warqii lama  argatteetti.

Walumatti Warqii 2 , Meetii2 fi Nahaasii 4 meedaaliyaa Atileetotnni Itiyoophiyaa Olompiikii Dargaggoota Addunyaa 3ffaa kana irratti galmeessani.

Dorgommichi Har'a Sirna Miidhagaan xumurama jedhamee eegama.