Asset Publisher Asset Publisher

Back

Obbo Isaayyaas Jiraa, Dorgoommi Pireezdaantummaa Federeeshinii Kubbaa Miillaa Itoophiyaa Injifatan

[OBN 27 09 2010]:- Obbo Isaayyaas Jiraa filannoo yeroo 2ffaaf raawwatameen Pireezdaantii Federeeshinii Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa akka ta'aniif filatamaniiru.

Filannoo si'a 2ffaaf raawwatameen  kanaan Obbo Isaayyaas sagalee 87 argachuun injifataniiru.

Obbo Isaayyaas waliin kan dorgoman Obbo Takkaa Asfaaw sagalee 58 argachuun 2ffaa ta'aniiru.

Filannoo jalqabaa sa'aatii laaqanaan dura raawwatameen Obbo Isaayyaas Jiraa sagalee 145 keessaa 66 argachuun filatamanii kan turan ta'us, bakka bu'aan FIFA namni pireezdaantii ta'uun filatamu harka 50+1 argachuun dirqama waan jedhaniif, federeeshinichi filannoon yeroo 2ffaaf  akka irra deebi'amuu murteesseera.

Filannoo yeroo 2ffaaf  kana keessaa Obbo Juunaddiin Baashaa fi Obbo Tasfaayeen ofiisaaniin dorgoormii keessaa waan ba'aniif, filannichi kan raawwatamee Obbo Isaayyaas Jiraa fi Obbo Takkaa Asfaaw gidduutti.

Filannoo jalqabaan Obbo Isaayyaas Jiraa sagalee 66 , Obbo Takkaa Asfaaw 47 akkasumas Obbo Juunaddiin Baashaa 28 argatanii turani.Misbaahuddin Shifaatuu gabaase.