Asset Publisher Asset Publisher

Back

Ni'ooneel Meessiin Laaligaa Ispeen torbee Kanaan goolii 400ffaa isaa galchuun alaatti tapahataa kilaba 37 irraatti goolii galcheen jalqabaa ta'eera.

 

 

OBN 07 05 11- Meesiin  torbee 19ffaa yemmuu goolii 3fi 0 Ebar mo'atan Taphoota Liigichaa 435 taphateen gooliwwaan 400 galche.

kanaanis Liigota gurguddoo shanan keessaa Gooliiwwaan 409 galchuun dursaa kan jiru Kiristaanoo Roonaaldootti aanee taphataa 2ffaa ta'eera.

Roonaaldoon taphoota 507 Liigota Ingilandi, Ispeeni fi Itiliirratti taphateen goolii 409 galche.

Meessiin hanga taphaa taphatee Kirsatannoo Ronaldoo gadii tapha 63 kan isaa hafu ta'uu fi ligiii tokko keessaatti goolii 400galchuun taphataa jalqabaa ta'ee rikoordii haaraa galmeesseera.