Asset Publisher Asset Publisher

Back

Leenjisaan Maanchister Siiti Pep Gardiyoolaa leenjisaa cimaa baati Fulbaan Premier league Inglaand ta’un filataman.

 

     

[OBN 03 02 2010]Dursaan liigichaa Maanchister siiti Fulbaana kessa taphoota liigichaa afur Liverpool, Watford, Crystal Palace fi Chelsea  injifachun gooliwwan 17 galchun oso gooli hin hin kessumesiin xummurun  qabxii 19'n liigichas dursaa jira.

Gardiyoolan sagalee oggessoonni kubba miilaa biyyatti fi deggartoonni kennaniin Jose Mourinho, Mauricio Pochettino fi Arsene Wenger, caalun erga gara ligichaatti dhufe yero 2ffaaf moo'ate.

Baati Fulbaanaa kessa gooliwwan jaha kan galchee Harry Kane taphata cimaa baati fulbaana ta'un filatamera.

Badhaasa kana yero shanaffa fudhachuun Wayne Roony fi Roobin Vaanpersii walin qixatera.

Steeven Geerard badhasa taphata cimaa ji'a yero jahaaf fudhachuun rikordiin ni dursa.

Antoony Vaalenciyaan gooli Everton irraatti gaalche gooli bareedu baati fulbaan ta'un filatamera.