Asset Publisher Asset Publisher

Back

Leenjisaan Maanchistar Yuunayited Ole Ganer Solshaayer David Dehaan seenaa kilabichaa Keessatti goolii eega cimadha jedhan.

 

OBN 07 05 11- David Dehaan tapha Piriimeerliigii Ingilaand Maanchistar Yuunayited Wembileeyitti Tootinahaam goolii 1 fi 0'n injifate irraatti kubbaawwan goolii ta'uu danda'an 11 qoluun gahuumsa adda agarsiisun isaa ni yaadatama.

Erga bara 2017 tapha Arsenaal goolii 3 fi 1'n injifatan irrattii kubbaawwan 14 qolee booda yeroo jalqabaf gahuumsa akkana agarsiise.

Leenjisaan kilabichaa Solshaayer turtii koo woggootan 11 keessatti goolii eegdota ciccimmoo Edwin van der Sar  fi Peter Shimeyikel waliin taphadheera garuu David Dehaan seenaa kilabichaa Keessatti goolii eegaa sadarkaa jalqabaarra ta'uu qabuudha jedhe.

David Dehaan erga bara 2011 paawondii miiliyeenaa 19'n Atileetikoo Maadriid irraa dhufe woggotan shanan darbaniin taphata cimaa kilabichaa ta'uun badhafamun isaa ni yaadatama.