Asset Publisher Asset Publisher

Back

Koreen Naamusa Federeshiniin Kubba miila Itoophiya taphata Dirree-Dhawaa Itaamunuwa Keymunee taphoota saddeet adabe.

 

OBN Amaj,02 05 11- Torbe 8ffa Liigichaan tapha Dire Dhawa Walaayitaadiichaa waliin gooli tokko wal qixa bahaniin taphatan sarara fuldura Diree dhawaa Itaamunuwe Keymunee taphata Wolayta Dichaa Mubaarek Saayaashkuriin rukutu isaatiin  adabame.

Dabalatanis addabbiin  birri kuma 15 akka kaffaluuf itti murtaa'era.

Lammin Namiibiyaa Keymunee  bara kana kilabichaaf gooliwwan afur qofa kan galche yo ta'u,  baati lamaan dhufaniin adabbiin kilabicha hin tajajilu.

Kanaan alatti xumura taphicha deeggartoonni Walaytaadicha  gara dirree seenu  taphatoota Dirree-Dhawaa dorsisuu fi Konkolaata kilabicha cabsuun konkolaachisaa midhamuu isaani  federashinichi ibsun  Walayta  Konkolaata Dirre dhawa akka suphu fi baasii yaala namoota  midhamanii akka  kanfalu murta'eera.