Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kiristiyanoo Ronaaldoo taphataa cimaa 'FIFA' 2017 ta’ee filatame

 

 
 

[OBN 14 02 2010] Qaamni kubbaa miillaa idil-addunyaa hogganu (FIFA) injifattoota dorgommii taphataa fi leenjisaa cimaa 2017 kaleessa galgala Landanitti beeksiseera.

Kanaanis dhiirotaan badhaasa taphataa cimaa Kiristiyaanoo Ronaaldoo Liyooneel Meesii fi Neeyimaar Juniyariin caalee injifateera.

Leenjisaa dhiiraa cimaan ammoo Zinaddiin Ziidaan Riyaal Maadriid wayita filatamu, dubartootaan ammoo leenjistuun Garee Biyyaalessaa Dubartootaa Neezarlaands Sariinaa Viigmaan filatamteetti.

Karra-eegaan Juuveentus Jiyaanluujii Buufoon ammoo badhaasa karra-eegaa cimaa injifateera.

Badhaasa taphattuu cimtuu dubartootaa kan fudhatte taphattuu kubbaa miillaa Baarselonaa dubartootaa Liikee Maartinsidha.

Goolchiin adda duree waggichaa ammoo galchii taphataan Arsenaal Oliviyar Jiruud jalqaba baatii Amajjii bara Faranjootaa 2017tti Kiristiyaal Paalaas irratti lakkoofsise taatee filatamteetti.

Kanaanis Jiruud badhaasa Puushkaash waggichaa fudhateera.

Badhaasa taphataa jajamaa waggichaa ammoo liigii Cheekiif kan taphatu taphataan lammiin Toogoo Firaansis Koon injifateera.

Taphataa kana badhaasa kanaaf kan ga'e tapha liigii baatii Guraandhalaa geggeffame irratti karra eegaa kilaba Booheemiyaans 1905 – Maartiin Berkovichiin lubbuu oolchuuf gargaarsa wal'aansa fayyaa jalqabaa kennedha.

Badhaasa deggartoota kilabaa adda duree ammoo deggartoonni Seeltik badhaafamaniiru.