Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kiristiyaanoo Ronaaldoon waggoota 2 booda Juveentuus shaampiyoonummaa Waancaa Moo’a mo’attoota Itiliitti deebise.

 

OBN 09 05 11- Barana filanonosaa Saud Arabiyaa istaadiyeemii Kingi Abdullaah kan taasifate Waancaan moo'a mo'attoota Itilii, halkan edaa bakka deeggartoonni hedduun argamanitti taphatamee jira.

Waancicha yeroo torba torba fudhachuun seenaa walfakkaataa qaban jijjiiruuf kan falmatan kilaboonni ciccimoo Itilii Juveefi Milaan, tapha miidhagaa taphataniiru.

Jalqabarra caalmaa taphaa kan fudhate Ac miilaan yaaliiwwan ciccimoo kallattii goolii eeggatan taaissuun caalee ture.

Keessumaa yaaliin gama Kutroonee Miilaanii sibiillii goolii jalaa deebise kubbaa gaabbisiistuu turte.

Dhumarra K. Ronaaldoon goolii galcheen Juveentuus 2015 booda gara shaampiyoonummaa waancichaatti akka deebi'u gumaache.

Erga Juveentuusitti dabalamee  barichaan goolii 16ffaa kan galcheefi ji'oota muraasa booda waancaa jalqabaa kan milkeeffate Ronaaldoon, Bankonaroonni dorgommichaan Ac milaan caaluun yeroo 8 shaampiyonii ta'uun riikardii akka qabatus taasise.