Asset Publisher Asset Publisher

Back

Kilabiin Maaltaa Valletaa jedhamu Koontiraata wagga lama Yuuseen Booltiif dhiyeesse.

 

[OBN 07 02 11,Adaamaa]:- Shaampiyooni Olympikii yeroo afurii "Usain Bolt" torbee darbe yaaliif taphacha kan jiru kilabii Ostiriyaa Central Coast Marineriniif gooli lama galchuun isaa ni yaadatama.

Daarekterri  Ol'aanaa fi hoji geggessa kilabii Valletta  Gihasteen Silimen  waancaa mo'aa mo'atootaa  Maltaa  muddee dhufu taphatamuun duratti Bolti  mallatessisu akka barbaadan dubbatan.

Shaampiyoonin maltaa Valletta  abbootii qabeenya Abu Daabiitiin hooggenamaa kan jiru yoo ta'u,  gara Shaampiyoonis Liigii Awurooppaa irratti hirmaachuuf of cimsaa jira.

Usain Boolt erga bara 2017 dorgoommi Atileetiksi dhabee  kubbaa miila taphachu akka barbaadu ibsuun  Borushiyaa Dortimoond waliin shaakalaa turun isaa ni yaadatama.