Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dorgommiin maraatoonii kaleessa fi dheengadda biyyoota garaa garaatti dorgomame

 

 
 
 

[OBN 29 08 2010]Dorgommiin atileetiksii maraatoonii kaleessa fi dheengadda biyyoota garaa garaatti gaggeeffameen Atileetootni Ityoophiyaa milkaa'an.

Maraatoonii Piraaguu Rippaabilika Cheekitti kaleessa gaggeeffameendhiirotaan Galeen Ruup Ameerikaadha 1ffaa,Lammaa Sisaay Ityoophiyaadha 2ffaa akkasumas Isteefan Keemley Keeniyaadha 3ffaan xummurtee jirti.

Dubartootan Boornes Jepkiruuy Kitur Keeniyaadha 1ffaa, Balaayinash Oljiraa fi Amaanee Goobanaa Ityoophiyaadha sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa qabatanii jiru.

Maraatoonii Yeeloo Riivar Estiriyaa Chaayinaatti dheengadda gaggeeffamee dhiirotaan Joel Kemboy Kimureer fi Saamu'eel Kiplimoo Koosgay Keeniyaadha1ffaa fi, 2ffaa yoommuu bahan, Abbayinaa Ayyalaa Ityoophiyaadha 3ffaan xummuree jira.

Dorgomuma kana dubartootan Letebrahan Haylay G/Sillaasee fi Yeberguul Mallasaa Araggaa Ityoophiyaadha 1ffaa fi 2ffaa Peeris Jaroonoo Keeniyaadha 3ffaan xummurtee jirti.

Maraatoonii piitisburg USA kaleessan ammoo dhiirotaan Fiqaaduu Girmaa Tafarii Ityoophiyaadha 1ffaa yoo injifatu Birhaanu Daree Kamaal 4ffaan xummuree jira. Kiipchoog Ruuto fi Kimutay Cheeriiyota Keeniyaadha sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa qabatanii jiru.

Maraatoonii Geenevaa Siwuzerlaanditti kaleessa gaggeeffameen Keeniyaanoonni Williyaam Yeegon, Yoosef Aperumooy, Waaykilif Biwoot fi Abdelkaabir Saaji 1ffaa hanga 4ffaa qabachuun xummuranii jiru.

Dorgommii dubartootan ammoo  Faqqaduu Amalawarqi fi Lammaa Alamituu 1ffaa fi 3ffaa yoo bahan Hisaay Yooshimsu Jaappaanii 2ffaa baatee jirti.

Maraatoonii walakkaa Beejiya Aljeeriyaatti gaggeeffameen Geexee Guurtaa Galatoo yoo injifattu dorgommii kiloomeetira 20 Faraasaayitti gaggeeffameen Adaanach Makoonniin Ityoophiyaadha injifatanii jiru.

Gama biraanis dorgommii tarkaanfii kiloomeetira 10 Chaayinaatti gaggeeffameen Yohaannis Algaawu daqiiqaa 40 fi sakondii 56'n xummuruun riikardii adunyaa cabsuun injifatee jira.

 

Madda: African atiletics united