Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dorgommiin Liigii Olaanaa Itoophiyaa ramaddiin C kaleessa taphoota qixxeesituu sadi keessumeessera.

 

OBN 21 06 11- Jimmaa Abbaa Bunaa goolii 2-1'n Buttaa Jiraa injifachuun qabxii 12'n sadarkaa 10ffatti fooyyefateera.

Bunni Kafaa dirree isaaratti Silxee Waraabeen goolii 1- 0'n yoo mo'amu, Automotivi Bishoftun Buna Beenchi Maajii waaliin goolii tokko qixaan goolaaniiru.

Taphoota qixxeesituu birootiin Naqamteen Buna Kafaa, Buttaa Jiraan Automitivi Bishoftu waliin Kibxata dhufu itti fufuun ni taphatu.

Ramaddii C kana Hadiyyaa Hosi'aanaa qabxii 23'n dursaa jira. Kilabooni Oromiyaa Naqamteen qabxii 13'n, Shaashamannee fi Abbaan Bunaa qabxii 12,12'n, Nageelleen qabxii 10'n sadarkaa 6ffaa hanga 9ffaatti qabataniiru.