Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dorgommii Liigii Olaanaa Itoophiyaatiin Sabbataa fi Laga Xaafoo Laga Daadhii morkkattoota isaanii injifachuun dursummaa cimsataniiru.

 

OBN 18 06 11 - Morkii ramaddii A torbee 11ffaatiin Sabbataan dirree isaatiin ala goolii 2-1'n Waldiyaa injifachuun qabxii 23'n dursummaa ramadichaa cimsateera.

Laga Xaafoo Laga Daadhiin dirree isaaratti Aqaaqii Qaallitti goolii 3-0' moo'achuun Sabbataan garaa garummaa goolii tokkootiin caalamuun sadarkaa 2ffaa cimsateera.

Taphoota birootiin Buraayyuun-Dh/Hoj/Ijaarsaa Bishaan Amaaraa, Walloo kombolchaan-Elektiriik qabxii wal fakkaataa goolii 1-0'n moo'ataniiru.

Poolosiin Federaalaaa goolii 2-0'n Aksum yoo injifatu, taphni  Dasee fi Galaan goolii malee xumurame.

Ramaddii B tiin Madin goolii 2-1'n Walqixxe, Korporeeshiniin Hoj/Ijaarsa Itoophiyaa goolii 3-0'n Halaabaa moo'ataniiru.

Taphni Nageellee Arsii Hambaarichoo goolii 2 qixa, Kan Kutaa Bulchiinsa Eekkaa fi Poolisii Dirree Dhawaa goolii 1 qixaan, akkasumas kan Finfinnee fi Diillaa, Kan Walaayittaa Sooddoo fi Naashinaal Sement qabxii wal fakkaataa goolii malee goolabame.