Asset Publisher Asset Publisher

Back

Dorgommii atleetiksii kaleessatiin Ityoophiyaanonni milkaa’aniiru

[OBN 03 07 2010] Dorgommiiwwan atleetiksii kaleessatiin atleetonni Ityoophiyaa milkaa'aniiru. Dorgommii maaraatoonaa Jaappaan; Nagooyaatti kaleessa gaggeeffameen;

Dubartootan;
1ffaa Maskaram Asaffaa (2:21:45)
Dorgommii maaraatoona Baarseloonaa; Speenin;

Dhiiran;
4ffaa Taarikuu Kinfuu(2:09:25)
5ffaa Tsaggaayee Kabbadaa(2:09:25)
6ffaa Tsadaat Ayyaanaa(2:09:26)
8ffaa Hiluuf Tsaggaayee(2:12:30)
10ffaa Alamuu Gammachuu(2:14:32)
12ffaa Galaaw Geetayee(2:18:23)

Dubartootan;
2ffaa Balaaynash Tsaggaayee(2:27:08)
3ffaa Warqinash Alamuu(2:28:19)
4ffaa Alamituu Beenyaa (2:30:55)

Dorgommii maaraatoona walakkaa Deen Haang; kaleessa Neezarlaandisitti gaggeeffameen;

Dhiiran;
Sadarkaa 1ffaadhaa amma 5ffaa fi kaanis hedduminaan Keeniyaanonni qabataniiru.

Ityoophiyaadhaa Daawiit Waldee(1:02:05) 9ffaa ba'eera.

Dubartootan;
2ffaa Gannat Gaashee Bayyanaa(1:11:52)
3ffaa Zawdinash Ayyalaa(1:12:42)
Room Oostiyaatti;(Riikardiif kan hin fiigamin)

Dhiiran; 7ffaa Dassaalany Daraaraa

Dubartootan; 1ffaa Haaftaamnash Hayluu, 3ffaa Dharraa Didhaa, 4ffaa Amaanee Bariisoo, 5ffaa Jaalallee Koreen ba'aniiru.

Dorgommii maaraatoona walakkaa Liisban; Poorchugaalin;

Dubartootan; 1ffaa Etaagany Walduu(1:11:27), 2ffaa Balaaynash Oljiraa(1:11:29), 3ffaa Heelan Baqqalaa(1:11:33), 6ffaa Soofiyaa Shamsuu(1:11:50), 7ffaa Hiywat Ayyalaa(1:11:56) ba'aniiru.

Dorgommii fiigicha kiilo meetira 5 dubartootan kaleessa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameen; 1ffaa Tsahaay Gammachuu(16:05.52), 2ffaa Debaash Kilaal(16:09.16), 3ffaa Yeneenash Xilaahuun(16:09.48) ba'aniiru.