Asset Publisher Asset Publisher

Back

Bundesligaa Jarmanii torbee 9ffaan dursaan Liigichaa Borshiyaa Dortumundi qabxii yoo qooddatu, Baayer Munik injifachuun sadarkaasaa gara 2ffatti fooyyeeffate.

 

OBN Onk. 19, 2011- Liigichi kaleessa taphoota 3 yoo keessummeessu taphni Baayerliverkusen Werderbremen goolii 6fi 2'n injifate tapha goolii hedduun irrattii galeedha.

Bayerlikuseniif Havertiin gooliwwan 2 yoo galchu, Volland, Belarabii,Biranditii fi Diragovich gooliwwan hafan galchan.

Nuremberg Intrafrankfart waliin goolii 1 qixa, RB Lepzig Shalk waliin goolii malee qixa  xummuran.

Sanbata dursaan Liigicha Borshiyaa Dortumund dirreesarratti Hertabarlin waliin goolii 2 qixa bahe.

Taphataan dargaggeessi lammii Ingiland  Saanchoon gooliwwan 2'n Dortumund yoo galchu, Salamoon Kaluun taphaa fi peenalitiin gooliwwan laman Hertabarlin taphataa galcheera.

Shampiyoonii Jarmanii Bayer Munik mainz goolii 2fi 1'n injifate.Leon Goretikaafi Tiago Alkantiraa gooliwwan 2'n Bavariyaan yoo galchan, Jean Boutis ammoo goolii tokko  Mainz galcheera.

Sanbatuma Hoffeniyem Stutgart 4fi 0'n, Augusbarg Hannover 2fi 1'n, Wolfsbarg Dusseldorf 3fi 0'n injifatan.