Back

Balaayinash Oljirraafi Mohaammad Amaan dorgommicharratti ni eegamu

Shaampiyoonaan Atileetiksii Addunyaa 15fan guyyoota sagaliif turu, boru irraa kaasee Chaayinaa, Magaalaa Beejingitti ni eegala. Shaampiyoonicharratti atileetoonni kuma lama biyyoota 200 irraa baba'an gosawwan ispoortii addaddaatiin ni dorgomu jedhamee eegama.

Biyyoota hirmaattoota kanneen keessaa Itoophiyaanis tokkoo ta'uu isheetiin jilli atileetiksii ishee miseensoota 33 qabu dorgommichaaf Kibxata darbe gara Beejingitti imaleera.

Itoophiyaan dorgommii maaraatoonii, fiigicha meetira kuma 10, kuma sadii, kuma tokkoofi500 akkasumas, 800n dhiiraaf dubaraan kan hirmaattu yoo ta'u, guyyaa shaampiyoonichi itti jalqabamu fiigicha maaraatoonii dhiiraan dorgommii ishee kan jalqabdu ta'a.

Tashoomaa Qadiidaatiin