Asset Publisher Asset Publisher

Back

Atileet Faaxumaa Saaddoo maraatoonii dubartootaa Oosaakaa kaleessa Jaappaanitti gaggeeffame injifatte.

 

OBN Amajjii 20,2011 - Faaxumaan sa'aatii 2 fi daqiiqaa 25 fi sakandii 39 galuun kan injifatte yoo ta'u,sa'aatin itti galtes fooyya'aa 2ffaa ta'uun galmaa'era.