Saayinsii fi Teknoloojii Saayinsii fi Teknoloojii

Gosa xiyyaaraa ittiin imalluu akkamiin barra?

OBN Bit. 10, 2011- Torban dilbata darbee balali'iinsa eegalee turtii daqiiqaawwan muraasaa gidduutti kufee caccabuun baduu lubbuu namoota 150 oliif rakkoon akka sabaabaatti himamu ammalle...

Read More

Feesbuukiin tajaajiilli isaa addaan cituun kun seenaa keessatti isaa hammaataadha

OBN Bit 06, 2011- Feesbuukiin tajaajilli isaa addan cituun rakkachaa jira. Seenaa isaa keessatti kun isa hamaati. Kunis tajaajilli ijoo gaafa Roobii irra jalqabee tajaajilamtoota...

Read More

Waa'ee gosa xiyyaaraa 'Boeing 737 Max-8' maal beekna?

OBN Bit 02, 2011 - Waa'ee gosa xiyyaaraa 'Boeing 737 Max-8' maal beekna? Gosi xiyyaaraa Boeing 737 Max-8 Dilbata kaleessaa kufee caccabe. Balaan Dilbata kaleessaa, gaafa Bitootessa 10, 2019...

Read More

Teeknooloojiin dadhabbii dubartootaa salphisan hojiirra ooluufi

OBN Gur. 26, 2011- Bu'aaleen teeknooloojii dadhabbii dubartootaa salphisan yeroo dhiyootti gara hojiitti akka seenan Ministeerri Innoveeshinii fi Teeknooloojii beeksiseera. Ministeerrichi...

Read More

Lukkuuwwan killee qoricha farra kaansarii buusan

OBN Amajji 21, 2011- Qorattoonni lukkuuwwan killee dhukkuboota walargaa lafee ('arthritis') fi kaansariitiif qoricha ta'an akka buusaniif qorannoodhaan argachu beeksiisan. Qorichoonni...

Read More