Saayinsii fi Teknoloojii Saayinsii fi Teknoloojii

Qorataan ''dandeettiin gurraachotaa kan adiin gadi'' jedhan badhaasota isaanii mulqaman

OBN Amajji 06, 2011- Saayintistiin beekamaan Ameeerikaa Jeems Waatson, badhaasaalee kabajaa argatan sababa yaada sanyii fi dandeettiirratti kennaniin mulqaman. Qorataan qacccee saanyii(DNA)...

Read More

Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Ministeera Ittisaa Biyyaa waliin hojjechuuf waliigalan.

OBN Mud. 26, 2011-  Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Ministeera Ittisaa Biyyaa waliin damee teeknooloojii irratti waliin hojjechuuf waliigalan. Ministeerri Innooveeshinii fi...

Read More

Waggaa waggaan ijoolleen dhiiraamoo ijoollee durbaatu caalaa dhalata?

OBN Mud. 16,2011- Waggaa waggaadhaan, biyya Ingilaandii fi Waalsii keessatti ijoollee dhiiraatu ijoollee dubaraa caalaa dhalata. Kun dhugaadha. Maaliif laata? Bara 1838 irraa eegalee,...

Read More

Indiyaa fi Immiretoonni Araba Gamtoomanii Itiyoophiyaatti giddu gala Teeknooloojii Odeeffannoo ijaarufi

OBN Sad  26, 2011-Indiyaa fi Immireetoonni Araba Gamtoomanii  Itoophiyaatti giddu gala Teeknooloojii odeeffannoo ijaaruf akka ta'e beeksiisan. Ministirri Dhimma Alaa Indiyaa...

Read More

Hiikni kiiloogiraamaa jijjiiramuuf

OBN Sad. 08,2011- Saayontistoonni akkaataa kiilogiraamaaf hiikni itti kenname jijjiiruudhaafi jedhame. Yeroo ammaa kana, kiiloogiraamni kan hiikni itti kenname, ulfaatina muraa...

Read More