Oduu Diinagdee Oduu Diinagdee

Ambaasadaroonni sossochii sassaabbi gaalii fi gibiraa filatamaanii jiru

OBN Bit 14, 2011-  Ambaasadaroonni kun sochii sassabii gibiraa fi taaksii kanarratti mootummaa waliin hojjechuuf waada galaniiru. Haalumaa kanaan: Atileet Daaraartuu Tulluu Atileet...

Read More

Sossochiin Gibiraa fi Taaksii Naannoo Oromiyaa kan waggaa tokkoof turu Adaamaa galma Abbaa Gadaatti eegalame

OBN Bit 14, 2011 -Hubannoo galii cimsuu biratti gibirri fi taaksiin sirnaan akka walitti qabamuuf olaantummaa seera hojiirra oolchun barbaachisaa ta'u Daayraktarri Olaantuun Abbaa Taayitaa...

Read More

Mootummaan humna horatee gaaffii ummata deebisuu kan danda'uu qabeenya yoo qabatee qofa - Pireezidaantii Motummaa Nannoo Oromiyaa

OBN Bit 14, 2011 -Sossochiin Gibiraa fi Taaksii Naannoo Oromiyaa kan waggaa tokkoof turu Adaamaa galma Abbaa Gadaattii mara duree ''Dirqama koo nan bahadha Mirga koos nan gaafadha'' jedhun...

Read More

Magaalaa Bishooftuutti pirojeekti misooma jallisiin lafa hektaarri 85 misoomaa jira

OBN Bit. 13, 201- Bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu ganda Qaallittiitti pirojeektiin misooma jallisii hammayyaa Ada'aa Bachoo hojjetamaa ture gariin xumuramuun misoomaaf qophaa'e. Piroojektiin...

Read More

Oromiyaatti, haala seeraa fi qajeelfama eeggateen tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaa irratti fudhatamu cimee itti fufa-Mootummaa Naannoo Oromiyaa

OBN Bit. 13, 2011-  Godina Addaa Oromiyaa Naannawa Finfinneetti ijaarsi seeran alaa kumni 11 ol baadiyyaa keessatti raawwatamuu Waajjirri Itti Fayyadamaa fi Bulchiinsa Lafaa godinichaa...

Read More