Oduu Bizinasii Oduu Bizinasii

Qurxummiin Chaayinaarraa seenu kiiyyessitoota Keeniyaa 'abdii kutachiisaa jira'

OBN Bit. 12, 2011- Kiiyyessitootni Keeniyaa naannoo hara Viktooriyaa jiran qurxummiiwwan rakasaan gabaa Chaayinaarraa seenan waliin dorgomuuf rakkachaa jiru. Keeniyaa magaalaa Kisumuu...

Read More

jilli Bulchaa Godina Gujii lixaa Obbo Abarraa Bunootin durfamu Investimentii misooma Shonkooraa Aanaa Abbayaa Daawwateera.

OBN Bit 07, 2011 - jilli Bulchaa Godina Gujii lixaa Obbo Abarraa Bunootin durfamu Investimentii misooma Shonkooraa Aanaa Abbayaa Daawwateera. Misoomini shonkooraa kun lafa hektaara 17...

Read More

Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa: Daandii Xiyyaaraa Afriikaa isa guddicha

OBN Bit. 03, 2011- Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa balaa dheengadda mudate kan lubbuu namoota 157 galaafate booda naasuudhaan raafameera, garuu daandiin xiyyaaraa kun milkaa'ina isaatiin Afriikaa...

Read More

Bulchiinsi Aviyeeshinii US Xiyyaarri 'Boeing 737 Max 8' qilleensaaf mijataadha jedhe

OBN Bit. 03, 2011- Bulchiinsi Aviyeeshinii Yuunaayitid Isteetis gosi xiyyaaraa 'Boeing's 737 Max 8' qilleensarra balali'uuf mijataa ta'uusaa daandiiwwan xiyyaaraa gosa xiyyaaraa kana...

Read More

Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa barattoota waggoota 3f Akkaadaamii Aviyeeshiniidhan leenjise 559 ebbisiise. Barattoota leenjisaa ture kanneenis har'a ebbisiisera.

OBN Gurr 30,2011- Daandiin Qilleensaa Itiyoophiyaa barattoota waggoota 3f Akkaadaamii Aviyeeshiniidhan leenjise 559 ebbisiise. Barattoota leenjisaa ture kanneenis har'a ebbisiisera. ...

Read More