Back

Yuunvarsiitin Finfinnee garee qorannaa dhimma nageenyaa hundeesse

 

OBN Amaj.  4, 2011- Yuunvarsiitin Finfinnee garee qorannaa dhimma nageenyaarratti hojjetu hundeessuun himameera.

Gareen qorannaa dhimma nageenyaa kun miseensota 10 kan qabu yoo  ta'u, baajanni barbaachisaan ramadamuufin himameera.

Pireezedaantiin Yuunvarsiitichaa Piroofeesar Xaasaw Waldahaannaa  hojiin qorannoo dhimma nageenyaa kun baranaa eegalee waggaa 3f, waggaa waggaan Birriin miiliyoonni 1 ramadameefira jedhan.

Walitti bu'iinsaan boodaa bulchiinsa isaarratti qorannaa fi tajaajilli  hawaasummaa ni kennama jedhaniiru.