Back

Sosochiin misooma bosoonaa fi dhaabbii biqilqtu sadarkaa biyyaalessaatti eegalamuuf

OBN Caamsaa 01, 2011- Sadarkaa biyyaalessaatti sosochiin misooma bosoonaa fi dhaabbii biqilqtuu kan eegalamuu ta'uu Koomiishiniin Naannoo, Bosonaa fi Qabeenya Qilleensaa beeksise.

Sosochichi Ministira Muummee Dr. Abiyyi Ahmadi fi ministiroota dameewwan gara garaan hoggananiin kan duurfamu dha jedhame.

Sosochiin misooma magariisaa kun biqiltoonni dhaabaman sadarkaa gaariitti akka kunuunfaman ni hordofama.

Itoophiyaan damicharraa amma fayyadamuu qabdu akka fayyadamtus ni hojjetama jedheera koomiishinichi ibsa isaatin.

Sosochii biyyaalessaa kanaan biqiltuuwwan gosa addaddaa biiliyoonni 4 dhaabuuf karoorfameera.

Hanga ammaattis biqiltuun biiliyoonni 3 buufataalee misooma biqilqtuutti kan qophaa'e yammuu ta'u, kan hafemmoo damee dhuunfaa fi hawaasan guutuuf sochiin taasifamaa jira.