Back

Raayyaan ittisaa dogongora yoo raawwate, dhiifama gaafatee beenyaa ni kaffala jedhame

 

OBN Amaj. 3, 2011- Raayyaan Ittisa Biyyaa FDRI dogongora yoo raawwate, akka biyyaattuu dhiifama gaafatee maatii miidhamtootatiif beenyaa ni kaffala jedhame.

Itti aanaan eetaamaajooraa fi hogganaan qajeelcha duulaa Raayyaa Ittisa Biyyaa FDRI Jeneraal Birihaanuu Juulan ibsa har'a miidiyaaleef kennaniin raayyaan ittisaa yoo ofirraa ittise malee nama hin ajjeesu jedhan.

Rakkoo tibbana naannoo Amaaraa godina dhiha Goondar Gandawuhaa fi Kookiititti mudate ilaalchisee odeeffannoon waldhahaan ba'aa akka jiru itti aanaan eetaamaajoorichaa himaniiru.

Naannichi rakkoo nageenyaa waan qabuuf raayyaan ittisa biyyaa yeroo hunda to'annaa gaggeessaa turuu himan.

Gandawuhaa fi Kookiititti raayyaan ittisa biyyaa ergama dabaaluu hojjetaa ture jedhan Jeneraal Birihaanuun.

Uummanni waan dabaalame yaa sakatta'amu bifa jedheen sakattoon gaggeeffameeras jedhaniiru.

Sakattoo uummataa kana darbee sakattoo biroorra yammuu qaqqabu, qaamoleen hidhatan dhukaasa bananii miseensota raayyaa ittisaa 2 madeessaniiru jedhan.

Haaluma kanaan waan itti dhukaafameef ofirraa ittisan malee nama ajjeesuun fedhii raayyaa ittisaatii miti jedhaniiru ibsa kennaniin.

Yaata'uutii dogoggorri yoo jiraate dhiifama gaafatee beenyaayyuu ni kaffala jedhaniiru.