Back

Qarshiin korojoo guutuu pireezidaanti duraanii Zimbaabuwee jalaa hatame

OBN Amajji 04, 2011- Namoonni sadii doolaara 150,000 pirezidantii duraanii Zimbaabuwee jalaa hatuun himatamanii mana murtiitti dhiyaatan.

Shakkamtoonni kunneen qarshichaan konkolaataa, manaafi bineeldota itti hin bitiin hin oolan jedhameera.

Hanna kanaan warra shakkaman keessaa tokko fira Mugaabee kan ta'an Kostaaniyaa Mugaabeen himatamuu miidiyaan biyyattii gabaasaniiru.

Furtuu mana isaanii naannoo Haraare jiru qabdi jedhamte firrii isaanii kuni warra hatan kaaniif furticha kenniteetti jedhameera.

Hanni kuni Mudde jalqabaafi Amajjii kana keessa qulqulleesitoota manaan hin raawwatamiin hin hafu kan jedhame jedha BBCn.

''Johoon Mapuuriisaa konkolaataa Toyoottaa Kaamrii doolaara 20,000, Saaymoor Heetekiwaa immoo konkolaataafi bineeldota manaa kan akka booyyeefi saawwan bitachuu'' abbaan Alangee dubbateera.

Mugaabeen bara 2017'tti ture loltuu biyyattiin aangoorraa humnaan kan bu'an.

Biyyattiin kasaaraa keessa akka hin seenne kan dubbatan pirezidantin kun diinagdee Zimbaabuwee gad kufaa jiru keessatti jireenya qananii jiraatu jechuun himatamu.

Erga sooruma bahan booda Mugaabeen adeemuun waan isaan rakkiseef Singaapooritti wal'aanamaa turan.

Yeroo hannichi raawwatamu Mugaabeen eessa akka turan hin baramne. Shakkamtoonnis mirga wabiin gadhiifamuu AFPn gabaaseera.