Back

Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee Mootii Neezarlaand Maaksimaa waajjira isaanitti simatani waliin mari’atan

OBN Caamsaa 07, 2011 - Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee Mootii Neezarlaand Maaksimaa waajjira isaanitti simatani waliin mari'atan.

Mootittiin tattaaffii sirni faayinaansii hirmaachisaa ta'e akka lafa qabatuuf taasiisaa jiraniif galata kan galchan Pireezidaanti Saahilawarqi sirna faayinaansii hirmaachisaa ta'e lafa qabsiisuun dameelee biroo irratti gahee olaanaa qabaachuu eeraniiru.

Itiyoophiyaatti daawwii guyyaa lamaa irra kan jiran,mootittiin Itiyoophiyaan damee faayinaansii guddisuuf sochii taasisaa jirtu irratti qaamolee dhimmi ilaallatu waliin dubbataniiru.

Ammas garuu sirni faayinaansii bu'a qabeessa ta'e fi dubartoota hirmaachise diriirsuuf duursi kennamuu akka qabu hubachiisaniiru.