Back

Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Ministeera Ittisaa Biyyaa waliin hojjechuuf waliigalan.

OBN Mud. 26, 2011-  Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Ministeera Ittisaa Biyyaa waliin damee teeknooloojii irratti waliin hojjechuuf waliigalan.

Ministeerri Innooveeshinii fi Teeknooloojii kan ijaarsisu "haayi Perfoormaansi Siistem"/High Performance System/ fayyadamuun haal danda'uu fi damee qorannoo irratti waliin hojjechuuf waliigalaniiru.

Ministirri Innooveeshinii fi Teeknooloojii Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaa Ministeera Ittisaa Biyyaa teeknooloojin ammayyeessuf waajjirri isaanii deeggarsa barbaachisu hunda kan taasisu ta'uu dubbataniiru.

Tajaajila fayyaa,qonnaa fi kan biroof keemikaalonni biyya keessa galanii yeroon isaanii irra darbe dhabamsiisufis walii galaniiru.

Ministirri Raayyaa Ittisaa Injiinar Ayishaa Mohaammad dabalatee Ajajaa Olaanaa Intaamaajor Shumii Jaanaaraal Sa'araa Makonniin fi hoggantootni olaanaa mariicharratti hirmaataniiru.

Hoggantootni kunneen Waajjira Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii kan daawwatan yoo ta'u,haala waliigala ministeerichaa irrattis ibsi kennamuu fi odeeffannoon Ministeerichaa argame ni mul'isa.