Back

Manni Maree Ministirootaa wixinee labsii Boordii Filannoo Biyyaalessaarratti murtii dabarse

OBN Amajji, 04, 2011- Manni Maree Ministirootaa walga'ii idilee 61ffaa har'a taa'een dhimmoota lamarratti mari'achuun murtee dabarse.

Manni marichaa wixinee labsii gabaa albuudaarratti mari'achuudhan, yaadoonni marichaan ka'an itti ida'amanii akka ragga'u Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatif akka ergamu murteessera.

Wixinee labsii Boordii Filannoo Biyyaalessaa hundeessuuf qophaa'errattis mari'achuudhaan yaadoonni  sirreeffamaa fi dabalataa marichaan ka'an itti dabalamanii akka ragga'uuf Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataatif akka darbu murteessera.