Back

Magaalaa Buraayyuutti Sosochiin galii gibiraa fi taaksii eegalame

OBN Caamsaa 01, 2011- Magaalaa Buraayyuutti sosochiin galii gibiraa fi taaksii eegaleme.

Galii bulchiinsa magaalaa guddisuuf abbootii qabeenyaafi qooda fudhattootaa magaalichaa waliin mariin ni taasifama.

Marii kana irrattis keessummoonni fi artistootni akkasumas ambaasaddaroonni taaksiifi gibiraa ni hirmaatu jedhamee eegama.

Yaad-rimee dirqama ofii bahatanii mirga ofii gaafachuun qaroomina; Galiin guddina biyyaatiif bu'uura haala jedhuun sochiin kun eegaleera.