Back

Itoophiyaan waggoottan 30n itti aananiif karoora misooma magaalaa kan naannoo qopheessaa jirti- Ministeera Misooma Magaalaa Fi Koonistiraakshinii

OBN Mud. 27, 2011- Itoophiyaan waggoottan 30n itti aananiif karoora misooma magaalaa kan naannoo qopheessaa jiraachuu Ministeerri Misooma Magaalaa fi Koonistiraakshinii beeksise.

Ministeerichis karooricharratti qooda fudhattoota waliin mari'ateera.

Ministirri Misooma Magaalaa Fi Koonistiraakshinii obbo Jaanxiraar Aabbaay,  magaalonni Itoophiyaa 1900 karoora magaalaa qabaatanis raawwatamuu dhabuu eeraniiru.

Karoorichi humna jiruun kan walmadaalu ta'uu dhabuu, hanqinni hubannoo qaamolee raawwachiistuu jiraachuu fi faayidaa hin malle argachuuf carraaqun akka rakkoo damichaatti ka'aniiru.

Karoorri misooma magaalaa kan naannoo; Itoophiyaan waggoottan 30f ittiin hogganamtu qophaa'aa jiraachuu kaasaniiru.

Karoora kanarraa karoora magaalotaa kan naannoo 9, karoora kilaastarii 12 qopheessuuf hojjetamaa jiraachuu obbo Jaanxiraar himaniru.

Qophii karoora kanaafis amma ammaatti birriin miiliyoonni 52 ol baasii kan ta'e yoota'u, karoora kanarraa kan waraabamu karoora naannoof ammoo Birrii miiliyoonni 8 ni barbaachisa.