Back

Itoophiyaan omisha qonna gannaa qofarraa kuntaala miiliyoona 300 fi miiliyoona 14 ni argatti jedhame.

OBN Amajji 04, 2011- Eejansiin Istaatiistiiksii Giddugaleessaa Itoophiyaa akka beeksiseetti, Itoophiyaan omisha qonna gannaa qofarraa kuntaala miiliyoona 300 fi miiliyoona 14 ni argatti jedhamee eegama.

Eejansichi raaga oomisha qonna gannaa 2010/2011 irratti ibsa gaazexeessummaa kenneera.

Daayreektarri olaanaa Itti aanaan eejansichaa obbo Amaaraa Laggasaan akka himanitti, eejansichi maatii qonnaa kuma 40 samuudaan filatee amma Gurraandhala 10tti raaga oomishaa saayinsaawaa kaa'era.

Safarriin ooyruu qonnaa, ragaa qonnaan bulaa fi ogeeyyii qonnaarraa funaanuu, haala qilleensaa, xaa'oo, sanyii filatamaa, dawaan farra ilbiisotaa ilaalcha keessa galaniiru.

Qonna gannaa heektaara miiliyoona 12 irraa oomishti kuntaalli miiliyoonni 300 fi miiliyoonni 14 ni argama jedhamee eegama jedhaniiru.

Kunis yeroo walfakkaataa bara darbeen yoo walcinaa qabamu garaagartee kuntaala miiliyoona 8.5 qaba.