Back

Indiyaa fi Immiretoonni Araba Gamtoomanii Itiyoophiyaatti giddu gala Teeknooloojii Odeeffannoo ijaarufi

OBN Sad  26, 2011-Indiyaa fi Immireetoonni Araba Gamtoomanii  Itoophiyaatti giddu gala Teeknooloojii odeeffannoo ijaaruf akka ta'e beeksiisan.

Ministirri Dhimma Alaa Indiyaa Sushima Suraaj Immiretoota Araba Gamtoomanii  yeroo daawwatanitti dhimma kanaarratti akka walii galan himama.

Biyyoonni lamaan Afrikaaf deeggarsa taasisuuf walii galtee kan mallatteessan yoo ta'u, Indiyaan  ogeessota damee kanarratti qabduun Immiretoonni Araba Gamtoomanii  ammoo faayinaansin deeggarsa gochuun giddu gala ijaaruf murteessan.

Madda- The national