Back

Hayyoonni fi barattoonni ogummaa fi dandeetti qabaniin nageenyaaf tumsuu qabu- Ministeera Nageenyaa

OBN Amajjii 04, 2011 – Hayyoonni  fi barattoonni ogummaa fi dandeettii qabaniin nageenyaaf tumsuu qabuu jedhan Deetaan Ministira Nageenyaa Aadde Almaaz Makoonniin.

Konfiransiin nageenyaa barattoota fi hayyoota hirmaachise Yuunivarsiitii Finfinneetti taa'amaa jira.

Konfiransiin nageenyaa Yuunivarsiitiin Finfinnee ministeera nageenyaa waliin qindaa'uun qopheesse kaayyoon isaa dhimma nageenyaa irratti qorannoowwan hayyootaan dhiyyatan irraa muuxannoo walii qooduun nageenyaaf tumsuu akka ta'e pireezidaantiin Yuuniivarsiitii Finfinnee Pirofessor Taasaw Waldahaannaa ibsaniiru.

Marii nageenyaa kana haasaan kan banan Deetaan Ministira Nageenyaa Aadde Almaaz Makoonniin hundaa ol nageenyi guddina gama hundaa biyyaatiif barbaachisaa ta'uu isaa ibsuun nageenya biyyaa mirkaneessuu keessatti gaheen hayyootaa iddoo olaanaa qabas jedhaniru. Kanaafis hayyoonni fi barattoonni ogummaa fi dandeettii qabaniin nageenyaaf tumsuu akka qaban dhaamaniiru.

Konfiransii kanarratti waraqaan qorannoo dhimma nageenyaarratti hayyootaan qophaa'an sadii dhiyaachuun irratti mari'atamaa jira. Girmaa Hundeetuu gabaase.